lek. med. Andrzej Żuk

Zapraszamy Rodziców do składania deklaracji do lekarza rodzinnego w Przychodni Lekarskiej „Fons Vitae”

Prywatne wizyty domowe u dzieci po godzinie 18.00
oraz w dni wolne i święta – tel. 602 70 70 73