Przychodnia Lekarska FONS VITAE sp. z o.o. spółka komandytowa jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia
(„e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ poprzez wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny i przeprowadzenie pełnej integracji z systemem e-zdrowia. Realizacja przedsięwzięcia pomoże usprawnić obsługę Pacjenta i zapewni szybszy dostęp do jego dokumentacji medycznej prowadzonej przez inną placówkę medyczną. 

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99.589.028,57 zł.

Wysokość przyznanego wkładu: 158.880,00 zł.

Więcej informacji o projekcie na stronie: 
https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Przychodnia Lekarska FONS VITAE sp. z o.o. spółka komandytowa informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą. 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza 
lub wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci